ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
informácia

Prihlásenie:

1) Po otvorení stránky https:\\www.atfonline.sk sa v dolnej časti objaví jednoduchý prihlasovací formulár.

2) Vyplňte prihlasovacie meno a heslo zadané pri registrácii.

3) Kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť" sa overia prihlasovacie údaje.

Pokiaľ ste prihlasovacie údaje uviedli správne, prepne sa aplikácia do panelu výučba a zobrazí sa text snímky, na ktorej ste skončili naposledy. Voliteľné vlastnosti písania sa nastavia podľa Vášho profilu.


Riešenie chýb prihlásenia:

Používanie podobného prihlasovacieho mena.
Riešenie: Používajte stále rovnaké používateľské meno vrátane diakritiky a poradia slov.

Zabudnuté heslo.
Riešenie: Pri prihlásení zadáte správne meno a ľubovoľné heslo. Pokiaľ je heslo chybné, potom aplikácia zobrazí tlačidlo na poslanie nového hesla. Po zadaní mena a zodpovedajúcej mailovej adresy Vám aplikácia pošle mail obsahujúci novo vygenerované heslo. Vygenerované heslo použijete na prihlásenie a po prihlásení si môžete nastaviť vlastné heslo v menu "Profil-Upraviť dáta".

Zabudnuté prihlasovacie meno.
Riešenie: Pri prihlásení zadáte ľubovoľné meno a správne heslo. Pokiaľ je meno chybné, aplikácia zobrazí tlačidlo na poslanie zabudnutého mena. Po zadaní hesla a zodpovedajúcej mailovej adresy Vám aplikácia pošle mail obsahujúci Vaše meno.

Zabudnuté prihlasovacie meno, ku ktorému bol zadaný licenčný kód.
Riešenie: Bez prihlásenia otvoríte menu "Profil-Zadanie licencie", kam vložíte príslušný licenčný kód a mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ bol kód už v aplikácii uvedený a mailová adresa súhlasí, aplikácia Vám pošle mail obsahujúci príslušné prihlasovacie meno.