ATF Online All Ten Fingers
nápoveď
Prihlásiť používateľa. informácia


Meno:

Heslo:

Skupinové písanie zdarma.
Prezeranie výsledkov učiteľom zdarma.
Výučba spoplatnená. Cenník tu.


Vzhľadom na núdzový stav a uzavretie škôl poskytujeme výučbu zadarmo do konca školského roka.
Po novej registrácii sa vám automaticky nastaví kredit do 30. júna 2020.

Učiteľ sa taktiež zaregistruje, založí triedu a zdieľa študentom svoje užívateľské meno a meno založenej triedy (viď. manuál). Študenti sa pomocou týchto údajov do triedy zapíšu a učiteľ si môže prehliadať výsledky napísaných cvičení.